کانون تخصصی توحید مسجد امام صادق (ع) فرخشهر

این وبلاگ توسط برو بچه های باحال کانون توحید فرخشهر (تخصصی آموزش) اداره میشود . اهم فعالیت ها در حوزه معارف اهل بیت به ویژه مراسم سوگواری و اعیاد خلاصه میشود.